Tendra - cesta pro váš projekt

Služby

Nabízíme Vám organizování činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [PDF, 1.55MB] a rovněž zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony nabyly účinnost dne 1. října 2016.

  • spolupráci při sestavovaní zadávacích dokumentací
  • organizace průběhu výběrového řízení
  • vyhodnocení výběrového řízení
  • správa projektu po dobu udržitelnosti

Dále nabízíme poskytování poradenských služeb při zajišťování finančních prostředků z fondů Evropské Unie.